Wysokość emerytury

  • Oblicz swoją emeryturę!
  • Inwestycja w III filar zwiększy wysokość świadczenia emerytalnego!
  • Wybierz właściwe OFE!

Obliczanie emerytury » Obliczanie emerytury » Jak obliczyć emeryturę?

Jak obliczyć emeryturę?

Wyliczenie należnej emerytury

wyliczenie emerytury

Wysokość emerytury liczy się według określonej procedury. Nie jest ona prosta, dlatego każdy ubezpieczony powinien zapoznać się ze schematem obliczania emerytury, by móc samodzielnie dokonywać obliczeń należnego świadczenia.


Obliczane emerytury krok po kroku

KROK 1 

Ustalamy wysokość kwoty bazowej

Wysokość kwoty bazowej podawana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Najnowszą kwotę bazową można poznać na stornie serwisu.

KROK 2

Obliczamy podstawę wymiaru emerytury

Należy postępować w następujący sposób:

  1. Należy obliczyć oddzielnie dla każdego roku z wybranych lat kalendarzowych sumę kwot, od których zostały odprowadzone składki oraz kwot, które nie stanowią podstawy wymiaru składek, wliczanych do podstawy wymiaru emerytury
  2. Następnie trzeba wyliczyć stosunek każdej z tych sum do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy - tabela z kwotami znajduje się na stronie internetowej ZUS www.zus.pl (stosunek ten trzeba wyrazić w procentach, z zaokrągleniem do setnej części procenta),
  3. W kolejnym kroku należy obliczyć średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytur (trzeba pamiętać, że wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może być wyższy niż 250 proc.),
  4. Przez wspomniany wyżej wskaźnik trzeba pomnożyć kwotę bazową.

KROK 3

Ustalamy okresy składkowe i nieskładkowe

Ustalenie następuje z uwzględnieniem pełnych miesięcy (okresy nieskładkowe podlegają uwzględnieniu w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych).

KROK 4

Obliczamy procent podstawy wymiaru

Obliczenie 1,3 proc. za każdy rok okresów składkowych i po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

KROK 5

Obliczamy emeryturę według wzoru

Wysokości emerytury=

24 proc. kwoty bazowej (tzw. część socjalna świadczenia)
+ po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych
+ po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.


Więcej o emeryturach

Obliczanie emerytury:

przeliczenie emerytury

waloryzacja emerytur

wyliczenie emeryturyCopyright © 2015 Obliczanie emerytury